Трамбована пръст

Трамбована пръст / трамбована земя

При този метод могат да бъдат изграждени непрекъснати стени, чрез уплътняване, чрез трамбоване на влажна почва в пространство, определено между две или повече кофражни платна (или плътни дървени форми). Когато необходимата височина от стената е завършена, кофражните платна се декофрират и полагат на следващата позиция във вертикална или хоризонтална посока и процесът се повтаря, докато стените са завършени. Трамбоването може да се извършва или ръчно или посредством пневматични преси, но така или иначе почвата трябва да се трамбова докато достигне желаната плътност и здравина. Пневматични трамбоващи преси изискват повече умения за успешното им използване в сравнение с ръчните.
Добре изпълнени стените от трамбована земя / пръст могат да бъдат едни от най-здравите и дълготрайни стени на Земята, които могат да бъдат направени. Някои от тях съществуват в продължение на векове. Китайската стена е един от най-красноречивите примери. Едно от предимствата е че неквалифицирана работна ръка може да изпълни стена от трамбована пръст.

 

Снимка:Принцип на изграждане на стена от трамбована пръст. 

Трамбованата земя има следните недостатъци:
1. Това е трудоемка техника и резултатите не винаги изпълняват очакванията.
2. Изграждането и монтирането на тежките кофражи (дървени форми) отнема време, пари и умения.

Строителството с трамбована земя изисква най-внимателен подбор на типа на почвата за работа или в противен случай стените биха могли да се свият и напукат след като изсъхне.
Количеството на използваната вода в почвата по време на компресирането трябва да се контролира внимателно през цялото време, за да се получи оптимална плътност при трамбоване на почвата.
При добро и правилно изпълнение, стената след изсъхване може да изглежда достатъчно добре, че да няма нужда от допълнителен слой мазилка.
Обичайната практика е готовата стена да се измаже или боядиса за достигане на завършен вид. Нанасянето на мазилка или боя може да представлява проблем, ако повърхността на стената не се подготви предварително.
В днешно време тенденция в архитектурните решения включващи тази техника са стените да се оставят видими. Тази техника прави реплика на така познатите и все още модерни „стени от видим бетон“ където технологичните фуги от кофрирането са видими и цвета на стената е всъщност цвета на самия бетон. Няма две мнения, че изпълнението с трамбована пръст обаче е естетически по-издържано.

Снимка:Интериорни изпълнения на трамбована пръст (Sirewall)

В строителния процес ако е необходимо, кофражите могат да бъдат демонтирани незабавно. Това е необходимо, ако търсената текстура предполага обработка с телена четка, защото след 60 мин от декофрирането стената става толкова твърда, че такъв тип обработка става невъзможна. Изисква се време стените да добият пълно сасъхване, но това не пречи работата по обекта да продължи.

Особености:
Стените от трамбованата пръст имат ниска якост на опън и следва да бъдат укрепени чрез изграждане на армирана и подсилваща конструкция за пренасяне на неблагоприятните за стената сили. Вертикално армиране е препоръчително да бъде направено в повечето ситуации. За премостване на отвори като врати и прозорци, се монтират греди. Те могат да бъдат изработени от бетон, дърво или стомана .
Гредите трябва да са легнали конзолно поне с 20 см застъпване след отворите. За да покрие дебелината на стената, касите на дограмите се изработват според ширината й, след което се монтират и самите врати и прозорци.
Друг специфичен момент в конструкциите от трамбована пръст е изграждането на покрива. Както при отворите, така и при покрива най-важна е защитата от влага.
Стъпването на стената върху терена е чрез фундаменти, предимно изпълнен като стоманобетонова греда с ширина, идентична на ширината на стената.
Обратен насип запълва пространствата межди стъпките на фундамента и гредите.
Отвеждането на водата и контролирането на влагата в стената е от решаващо значение за защита на структурната цялост на стената.

Конструктивни характеристики:
Стените, изградени от трамбована пръст могат да бъдат частично носещи в конструкцията на сградата. Суха нестабилизирана трамбована стена има носимоспособност от 1MPa. Със изсъхването, стената повишава своята плътност и здравина, но въпреки това сградите трябва да са добре проектирани, за да увеличат носимоспособността на трамбованите стени.
Дебелата стена от трамбована пръст действа като термични маса и регулира нежеланите температурни амплитуди и загуби.

Снимка: Външни стени (Eden Project)

CO2 емисии:
Използването на трамбована земя като строителна техника значително намалява количеството на CO2 освободен в атмосферата по време на строителството на сградата. При използването на локална почва, взета директно от терена за работа, транспортната дейност може да бъде спестена, което драстично намалява CO2 отпечатък от превозни дейности.

 

Снимка: Екстериорна стена в NK'MIP Културен център, Osoio, British Columbia, Canada

Топлоизолационни характеристики:
Значителната термична маса на стените от трамбована земя означава, че те действат като естествен регулатор и поддържат вътрешния климат (температура и влажност) на сградата. Трамбованата земя естествено регулира вътрешната относителна влажност, подобрявайки качеството на въздуха. Комбинацията с глинена мазилка също благоприятства регулирането на относителната влажност. Това ярко констрастира на конвенционалните отоплителни системи, които главно изсушават въздуха. Ако отоплителната система е вградена в стената; енергията, необходима, както за отопление, така и за охлаждане на сградата може да бъде драстично намалена. Това от своя страна допълнително намалява CO2 отпечатък на сградата.

Възможността за преупортеба на пръстта от трамбованата стена и минимализирането на CO2 емисии по време на жизнения цикъл на конструкцията, високата термична маса, ниските оперативни разходи, означават че стените от трамбована земята имат много по-малко вложена енергия, отколкото съпоставимите конвенционални строителни материали..

 

Снимка: Екстериорна стена в Ботаническата градина и център за изследвания Vancouver, Canada

Приложение:
Трамбована пръст отговаря на всички валидни изисквания към строителните материали (изолационна способност, хигиена, устойчивост на вода, огън и шумоизолация). В България тази система не е много широко разпространена.
Не всички почви са подходящи за влагане в конструкция от трамбована земя. Почвата трябва да бъде трамбована с определена влажност, за да се гарантира оптимално уплътняване и това съдържанието на вода трябва да бъде предварително планирано, преди да започне влагането й в строителството.
Някои фирми изпълнители на трамбована пръст са разработили комбинирана система за влагане на топлоизолационни пана в сърцевината на стената. По този начин те контролират от една страна точката на конденз в стената и от друга повишават топлоизолационните характеристики на стената, чийто потенциал е основно термичната маса.

Източници:
http://healthy-architecture.com/
Rammed Earth Construction
http://www.sirewall.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth